3 Maja 48, 72-200 Nowogard cech.nowogard@neostrada.pl 91 392 17 77

Członkowie cechu

Członkami Cechu mogą być :

  • rzemieślnicy prowadzący działalność gospodarczą na warunkach
    określonych w ustawie o rzemiośle,
  • osoba wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, zobowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu w Nowogardzie.

Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji w formie pisemnej.

CZŁONKOWIE CECHU – w przygotowaniu